USŁUGI PROJEKTOWE GDAŃSK PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE Trójmiasto Gdynia Sopot

URBANISTYKA

Współpracujemy z gminami oraz z Inwestorami prywatnymi przy opracowywaniu projektów dotyczących problematyki kształtowania zagospodarowania przestrzennego oraz projektów urbanistycznych:
 

  • projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • strategii i programów rozwoju gmin,
  • opracowań studialnych i analitycznych związanych z gospodarką przestrzenną,
  • szczegółowych koncepcji zagospodarowania terenów,
  • koncepcji projektów podziałów nieruchomości.
Grupa Projektowa ZOOM - projekt architektoniczny : dom, biurowiec, hotel, pensjonat, szpital, dom inteligentny, rezydencja, adaptacja, ogród, kino domowe - Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, Sopot