USŁUGI PROJEKTOWE GDAŃSK PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE Trójmiasto Gdynia Sopot

Publikacje

DOM INTELIGENTNY POMYŚLI ZA CIEBIE – Piotr Szafranowicz

Nowoczesne rozwiązania techniczne coraz pewniej wkraczają w sferę budownictwa, otwierając nowe możliwości aranżacji wnętrz i podnosząc komfort mieszkania. Technologie cyfrowe zapewnią pożądaną atmosferę, wyższy poziom bezpieczeństwa, a przy tym przyniosą oszczędności. ...
... 
Możliwości kształtowania otoczenia domowego dzięki technice są praktycznie nieograniczone. System identyfikacji „rozpozna”, kto wszedł do domu, włączy oświetlenie, ulubioną muzykę i przygotuje kawę. A podczas nieobecności mieszkańców, obroni się przed nieproszonymi gośćmi. ...

Publikacja: Business&More, Magazyn BRE Banku, Nr 12/ jesień 2013. Str. 30-31

Pobierz plik .pdf (1 275 kB) - plik: B&M_12_ZOOM.pdf

Cały Magazyn można przeczytać lub pobrać w formacie pdf na stronie internetowej banku: http://brebank.pl/O_BRE_Banku/magazyn/

                                                                                                                                                             

ŚRODOWISKA TERAPEUTYCZNE - NOWE PODEJŚCIE DO PROBLEMATYKI PRZESTRZENI OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA - Piotr Szafranowicz


… Od ponad dwudziestu lat na świecie następują zmiany w sposobie podejścia projektantów, menadżerów i naukowców do obiektów służby zdrowia: przychodni, szpitali, klinik. Nowe budynki projektowane i realizowane są w sposób często nie przypominający obrazu szpitala jaki wszyscy dobrze znamy z autopsji. (...)
Studia dotyczące wpływu środowiska fizycznego na człowieka prowadzone były już od wieków. Psychologia środowiskowa jako dyscyplina naukowa znana jest od lat 70. XX w. Badania prowadzone w jej ramach przekładają się na architektoniczne przekształcenia przestrzeni i organizacyjne modyfikacje sposobu funkcjonowania obiektów służby zdrowia. (...)
Zaprojektowane z wykorzystaniem dostarczonych przez badaczy dowodów obiekty usług zdrowia stają się miejscami, w których pacjent wraca do zdrowia nie tylko dzięki zastosowaniu wiedzy i technologii medycznych, ale także dzięki oddziaływaniu czynników wynikających z odpowiednio ukształtowanego i zorganizowanego otoczenia. W literaturze przestrzenie te określane są jako środowiska terapeutyczne …

Publikacja: Czepczyński M. (red.), 2006. Przestrzenie miast postsocjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej. Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk – Poznań


Pobierz plik .pdf (550 kB) - plik: ZOOM_TERAPEUTYCZNE_KRAJOBRAZY.pdf


SPOŁECZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ – Joanna Małuj


... Pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu kształtowania przestrzeni i zarządzania nią występują istotne zależności. To od rodzaju współpracy i sposobów porozumiewania się w zakresie kształtowania przestrzeni zależy przebieg procesów podejmowania decyzji i ostatecznie również kształt i jakość przestrzeni ...
... Zgoda na ustalane reguły gry w przestrzeń stanowi podstawę do budowania harmonijnej, jeśli chodzi o relacje społeczne, przestrzeni. Natomiast słuszność założeń i przyjmowanych celów oraz trafność rozwiązań, stanowiących odpowiedź na potrzeby współczesnego człowieka, dają szansę stworzenia przestrzeni wysokiej jakości, czyli przestrzeni dającej zadowolenie osobom ją zamieszkującym ...

Publikacja: Czepczyński M. (red.), 2006. Przestrzenie miast postsocjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej. Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk – Poznań


Pobierz plik .pdf (550 kB) - plik: ZOOM_SPOLECZNE_ASPEKTY.pdf


MY COUNTRY, MY CITY, MY PLACE – Joanna Małuj, Piotr Szafranowicz


… The quality of life and residential attractiveness do not depend solely on local characteristics. Factors originating from each of the three levels – country, city and place – are interdependent, complementary and interpenetrate one another. To enhance the quality of life and residential attractiveness of cities, and especially in the age of globalization and EU expansion to compare these features, we also need to take in account the facts that come from a broader context. Even if a city could be perceived as an attractive city in which to live, it does not mean that it is attractive enough because the country in which it is located does not possess characteristics that would allow one to describe it as attractive. Similarly, a place could be as attractive as the city’s conditions of which it is part allow it to be …

Publikacja: Sagan I., Czepczyński M. (red.), 2004. Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe. Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk – Poznań

Pobierz plik .pdf (550 kB) - plik: ZOOM_My_Country.pdf

Grupa Projektowa ZOOM - projekt architektoniczny : dom, biurowiec, hotel, pensjonat, szpital, dom inteligentny, rezydencja, adaptacja, ogród, kino domowe - Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, Sopot