USŁUGI PROJEKTOWE GDAŃSK PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE Trójmiasto Gdynia Sopot

Aktualności

2011-02-14: STUDIUM GMINY PŁUŻNICA

Rada Gminy Płużnica uchwaliła zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica. Wojewoda Kujawsko - Pomorski stwierdził, że zarówno uchwała jak i dokumentacja formalno-prawna nie budzą żadnych zastrzeżeń. Tym samym zakończyły się trwające od października 2008 roku prace projektowe i Studium to weszło w życie.

Grupa Projektowa ZOOM - projekt architektoniczny : dom, biurowiec, hotel, pensjonat, szpital, dom inteligentny, rezydencja, adaptacja, ogród, kino domowe - Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, Sopot