USŁUGI PROJEKTOWE GDAŃSK PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE Trójmiasto Gdynia Sopot

Aktualności

2011-08-18: Kolejne plany miejscowe autrorstwa GP ZOOM wchodzą w życie

W ostatnich tygodniach i miesiącach weszły w życie kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których projekty wykonała Grupa Projektowa ZOOM s.c. Są to planu miejscowe dla terenów położonych w gminie Potęgowo w województwie pomorskim.

Dwa z tych planów dotyczą głównie terenów przeznaczonych od lokalizację farm wiatrowych w rejonie miejscowości Grąbkowo i ich relacji do terenów przeznaczonych pod zabudowę, terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo.

Trzeci plan miejscowy to projekt nowego osiedla mieszkaniowego w miejscowości Potęgowo, położonego po północnej stronie linii kolejowej przebiegającej przez tą miejscowość.

Grupa Projektowa ZOOM - projekt architektoniczny : dom, biurowiec, hotel, pensjonat, szpital, dom inteligentny, rezydencja, adaptacja, ogród, kino domowe - Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, Sopot